خاطرات من و باباش...!

برای شکوفه ی بهار نارنجم ( نی نی گولو ... بهداد جونی )

  

تا حالا به این فکر کردی 

 این چیزی که امروز داری همون آروزی دیروزته ... همین حالا بهش فکر کن  

 این عکسه آرزوی دیروز و داشته ی امروزمه

zibazibazibazibazibaziba